ARCHIV 2005


 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VĚZNICI KARVINÁ


Dne 10.12.2005 jsme měli ve věznici milou návštěvu. Sobotní odpoledne nám přijeli zpříjemnit mladí lidé z katolické farnosti Ostrava - Hrabůvka, kteří jsou členy divadelní společnosti Hraduběl. Celou akci vymyslel a zorganizoval tamní farář, Dariusz Sputo, který pravidelně dochází do věznice sloužit bohoslužby a mše. Aktivita byla pojata jako vánoční program a tedy jako vánoční dárek pro karvinské odsouzené.

>>> fotogalerie

>>> článek

MEDITAČNÍ SEMINÁŘ V PRAZE


Dne 8.12.2005 se uskutečnilo každoroční plánované meditační setkání pracovníků VDP, kterých dorazilo v počtu ku dvaceti.

 

>>> fotogalerie

>>> článek

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ ODSOUZENÝCH - FOTOGALERIE


K červencové výstavě prací odsouzených organizované v rámci prezentace práce VDP na Cyrilometodějských slavnostech na Velehradě nyní doplňujeme přehled vystavovaných děl.

>>> fotogalerie

>>> článek

VÁNOČNÍ DOPIS


Moji milí spolupracovníci, sestry a bratři, dovolte mi, abych vás tradičně na konci občanského roku oslovila. Jsem Pánu Bohu nesmírně vděčná za všechno to, co jsme z Jeho rukou i letošní rok přijali. Osobně jsem někdy až zaskočená všemi těmi dary, které můžeme přijímat v rámci naší služby - skutečně tomu tak je...

>>> celý článek

Renata BALCAROVÁ

(20.12.2005)

Porada Vězeňské duchovní služby, Praha-Květnice, 16. - 17. února 2005


Zachovali jsme pro vás na našich stránkách ještě i zprávu z loňské porady profesionálních vězeňských kaplanů včetně fotogalerie přednášejících i nových členů kaplanského sboru VS ČR.

>>> celý článek

bez.jpg

Praha, 19. května 2005


Jedním z bodů programu tohoto jednání byla konference plánovaná kolegy německými vězeňskými duchovními do Schmochtitz nedaleko Bautzen na květen 2006 společně pro Německo, Polsko, Česko a Slovensko. Formu našeho podílu bude VV VDP ještě rozvažovat.

Připravena je i společná akce VS ČR a VDP na Přední Labské, jejíž program bude co nejdříve rozeslán účastníkům a zveřejníme jej i v sekci "Připravované akce". Předsedkyně a tajemník budou VDP reprezentovat na Dnech slovanských věrozvěstů na Velehradě, jehož součástí bude i výstava uměleckých děl českých vězňů.

Kazatel CASD Jan Majer působící dříve jako člen VDP ve Věznici Kuřim byl VV VDP doporučen jako vhodný kandidát na místo kaplana ve Vazební věznici Břeclav, kde bude končit Mgr. Bohumil Baštecký. Za novou členku VDP byla přijata sestra Marie Immaculata Konvalinková z řádu Školských sester Sv. Františka - slouží ve VV Brno.

VV VDP se rovněž sešel s Mgr. Annou Wackermannovou z pražské Arcidiecézní charity, která prezentovala projekt této organizace a požádala VDP o spolupráci a výměnu zkušeností.

Praha, 21. dubna 2005


Výkonný výbor se znovu zabýval nevhodným působením jedné konkrétní křesťanské skupiny v jedné z věznic. Celou situaci bude nadále sledovat a řešit. Vrátil se znovu k otázce zkušební doby nově přijímaných členů, kterou jednomyslně prodloužil na jeden rok a současně nováčkům stanovil povinnost absolvovat povinné školení.

Dalším bodem programu byla příprava společného semináře VDP a VS ČR, jehož tématem bude Dynamická bezpečnost. O zajištění přednášky byly požádáni ředitelé odborů výkonu vazby a trestu (Ing. Michal Řeháček) a vězeňské a justiční stráže (plk. JUDr. Miloslav Mádle).

Vězeňská duchovenská péče se bude podílet na programu Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě a někteří vězeňští duchovní zajistí pro souběžnou výstavu umělecká díla odsouzených.

Jednání VV VDP navštívil 1. zástupce generálního ředitele VS ČR plk. PaedDr. Bohuslav Burkiewicz a ředitel Odboru vězeňské a justiční stráže plk. JUDr. Miloslav Mádle. Oba ujistili přítomné o kladném vztahu vedení GŘ VS ČR i jich osobně k duchovní službě v českých věznicích a vyjádřili svoji podporu.

Praha, 17. března 2005


Na programu jednání bylo již delší dobu zamýšlené vydání Příručky pro nové duchovní. Po death line 30. července 2005 bude vydána ve stavu, v jakém bude k dispozici. Řeč byla rovněž o nutnosti zahájení mezináboženského dialogu o službě vězněným v České republice - seminář na podobné téma proběhl na půdě Senátu, účastnili se jej předsedkyně a tajemník.

První rozhovory byly zahájeny nad tématy vzdělávání nových členů VDP a náplní letního semináře organizovaného tradičně s kolegy z VS ČR.

Velké penzum času věnovali členové VV řešením aktuálních problémů ze služby v českých věznicích.

Praha, 18. února 2005


Hlavní kaplan a předsedkyně informovali o vlídném setkání s ministrem – předsedou Legislativní rady vlády JUDr. Jaroslavem Burešem ve věci legislativního zakotvení duchovní služby v českých věznicích a ochrany před nevhodným působením některých církevních osob. Iniciovali též setkání s tajemníkem Rady Církve bratrské stran vyjasnění forem služby některých členů CB; Rada stanovila, že bude vyžadovat před udělením pověření vyjádření člena VV VDP za CB.

Z jednání Koordinační rady 17. února 2005 vyplynulo, že korespondence z ústředí bude nadále dle možností distribuovaná přes koordinátory místních skupin.

Řeč byla i o ocenění zasloužilých vězeňských duchovních jak formou návrhů na udělení plakety F. J. Řezáče, tak vydáním pamětních listů.

Návštěvou na VV VDP byl vychovatel jedné moravské vazební věznice M. V., budoucí římskokatolický jáhen, který projevil touhu stát se členem VDP a jako duchovní ve věznici i sloužit. Výsledkem rozhovoru bylo jeho doporučení pro službu ve Věznici Opava, které hlavní kaplan již projednal s ředitelem plk. Mgr. Petrem Praskem.

Praha, 13. ledna 2005


Hlavní kaplan a předsedkyně informovali VV o situaci ve Věznici Heřmanice. Člen VDP (M.P. - BJB) bez vědomí zaměstnanců věznice zprostředkovával odsouzenému opravu rádia, které bez povolení vynesl z věznice a vzápětí se – rovněž bez povolení – pokusil v dobrém úmyslu vnést do věznice přijímač nový. Ředitel Věznice Heřmanice tento problém řešil na návrh hlavního kaplana půlročním zákazem vstupu.

Z osobních důvodů rezignoval na své členství ve VDP bratr Jakub Vopelák (CASD). Na jeho místo nastoupil první náhradník Ing. Pavel Janoušek (ECM), který se 1. ledna 2005 stal na plný úvazek kaplanem Vazební věznice Praha – Pankrác, odkud odešla na mateřskou dovolenou kaplanka Mgr. Vendula Kalusová.

Pohovor s VV VDP absolvoval Mgr. Daniel Blažek farář ČCE. VV jej doporučil jako kaplana do Vazební věznice Brno, kam také k 15. únoru 2005 na 0,2 úvazku nastoupil místo Pavla Šimka, vyměnivšího brněnské působiště za post předsedy Unie  CASD. Po Mgr. Joelu Rumlovi je to další člen VDP v čele církve.

Znovu se rozvinula diskuze o formě vzdělávání dobrovolných duchovních. VV uvažuje o dvou rovinách: Vedle regionálních školení se nabízí i centrálně organizovaný kurz s pevně vypracovaným studijním plánem, zakončený absolventskou prací a certifikátem. Paní generální ředitelka VS ČR Mgr. Kamila Meclová nabídla již před časem spolupráci odborníků z řad zaměstnanců Vězeňské služby.